THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HSA 2025 - MIỄN PHÍ


Làm bài trải nghiệm ngay


MỤC ĐÍCH BÀI THI TRẢI NGHIỆM

Giúp thí sinh làm quen với định dạng bài thi Đánh giá năng lực, trải nghiệm ngân hàng câu hỏi phong phú, sẵn sàng kiến thức và tâm lý cho kỳ thi chính thức.


CẤU TRÚC BÀI THI

Nội dung

Ghi chú

Phần 1: Toán học và xử lý số liệu (Định lượng)
- Thời gian: 75 phút - 50 câu

- Toán học

- Xử lý số liệu

- 35 câu hỏi trắc nghiệm bốn lựa chọn, 15 câu hỏi điền đáp án

- Phần thi bắt buộc, thí sinh làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 2: Văn học - Ngôn ngữ (Định tính)
- Thời gian: 60 phút - 50 câu

- Văn học

- Ngôn ngữ

- Gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm

- Phần thi bắt buộc, thí sinh làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 3: Khoa học
- Thời gian: 60 phút - 50 câu

Phần tự chọn, thí sinh lựa chọn các câu hỏi thuộc 3 trong 5 chủ đề (môn học)


CHI TIẾT CẤU TRÚC:

Về hình thức, bài thi ĐGNL năm 2025 điều chỉnh chủ yếu ở phần 3 và cách đặt câu hỏi. Sau khi hoàn thành hai phần thi đầu, phần thi thứ 3 thí sinh sẽ được lựa chọn 3 trong 5 chủ đề thuộc lĩnh vực Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa để hoàn thành bài thi trong thời gian 195 phút (không kể thời gian bù thêm cho câu hỏi thử nghiệm).

Riêng phần lựa chọn liên quan đến Ngoại ngữ sẽ được xây dựng thành một hợp phần riêng thay thế phần Khoa học để đánh giá năng lực chuyên biệt.

Về câu hỏi, mỗi chủ đề thi sẽ xuất hiện câu hỏi chùm, trong một ngữ cảnh dữ liệu đầu bài sẽ hỏi kèm 1- 3 câu hỏi khác nhau để đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh. Câu hỏi chùm có thể là chủ đề mới với ngữ liệu cho trước đòi hỏi thí sinh phải nhận định, phân tích và đưa ra phương án giải quyết vấn đề đã cho.

Phần 1 (bắt buộc): Toán học và Xử lý số liệu được làm bài trong 75 phút gồm 50 câu hỏi (35 câu hỏi trắc nghiệm bốn lựa chọn, 15 câu hỏi điền đáp án) thuộc lĩnh vực đại số và một số yếu tố giải tích, hình học và đo lường, thống kê và xác suất.

Phần 2 (bắt buộc): Ngôn ngữ - Văn học được hoàn thành trong 60 phút gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sử dụng ngữ liệu liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống như văn học, ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, sự phát triển của ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ, hành văn), văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, v.v… Ngữ liệu được lựa chọn trong hoặc ngoài chương trình giáo dục phổ thông.

Phần 3 (tự chọn): Khoa học thiết kế thời gian là 60 phút gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án. Thí sinh lựa chọn 3 trong 5 chủ đề thuộc lĩnh vực:

Lĩnh vực

Nội dung

Vật lý

Động học, Động lực học, Công, Năng lượng và công suất, Động lượng, Chuyển động tròn, Biến dạng của vật rắn, Dao động, Sóng, Điện, Từ, Vật lý nhiệt, Hạt nhân và phóng xạ, Thí nghiệm/thực hành...

Hóa học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Liên kết hóa học, Năng lượng hóa học, Động hóa học, Điện hóa học, Hóa học vô cơ và các nguyên tố, Đại cương kim loại, Phức chất hóa học, Các dãy hidrocacbon, Dẫn xuất halogen - alcohol - phenol, Các hợp chất carnonyl, Chất béo (ester - lipid), Carbohydrate, Hợp chất chứa dị tố nitơ, lưu huỳnh, Hợp chất polymer, Thí nghiệm/thực hành...

Sinh học

Các cấp độ tổ chức của thế giới sống, Sinh học tế bào, Vi sinh vật và virus, Sinh học cơ thể, Di truyền học, Tiến hóa, Sinh thái học và môi trường, Sinh học phân tử, Kiểm soát sinh học, Thí nghiệm/thực hành...

Lịch sử

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại, Lịch sử Đông Nam Á, Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại, Lịch sử Việt Nam và một số chuyên đề danh nhân lịch sử, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam...

Địa lý

Địa lý đại cương, Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, Địa lý Việt Nam (tự nhiên, dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế) và một số chuyên đề thiên tai và các biện pháp phòng chống, phát triển làng nghề...


Đề thi tham khảo của bài thi Đánh giá năng lực năm 2025 dự kiến công bố trong tháng 8 năm 2024.


PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

Điểm của bài thi được chấm tự động bằng phần mềm thi Đánh giá năng lực, bài thi được tính dựa trên tổng số câu trả lời đúng, các cầu trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm bài thi sẽ hiện ra sau khi bạn kết thúc phần 3. Nếu bạn không vi phạm quy chế thi, điểm hiện trên màn hình sẽ là điểm đạt được.

Bài thi Đánh giá năng lực thực hiện trên máy tính và biết điểm ngay sau khi làm bài nên không thực hiện quy trình phúc tra. Mọi thắc mắc của thí sinh (nếu có) được thực hiện công khai tại phòng thi. Sau khi đóng ca thi, đơn vị tổ chức thi không tiếp nhận phúc tra hay thắc mắc về ca thì.. Kết quả bài thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian thi theo quy định.

Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được tính điểm. Điểm của bài thi là tổng điểm của ba phần thi.


HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

  • Bước 1: Điền thông tin của bạn

  • Bước 2: Chọn đề thi phù hợp và làm bài

  • Bước 3: Check đáp án và lời giải chi tiết


GHI CHÚ:

Đây là đề thi mô phỏng được Tuyensinh247.com xây dựng dựa trên thông tin mới nhất ĐHQG vừa công bố.

Đề thi đầy đủ theo đúng cấu trúc về số lượng môn, số lượng câu hỏi, định dạng.

Trong phần thi Khoa học có 1 câu hỏi thử nghiệm


Đề thi trải nghiệm sẽ được cập nhật sau 16/05/2024!