THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 2025 - MIỄN PHÍ


Làm bài trải nghiệm ngay


MỤC ĐÍCH BÀI THI TRẢI NGHIỆM

Giúp thí sinh làm quen với định dạng bài thi Đánh giá năng lực, trải nghiệm ngân hàng câu hỏi phong phú, sẵn sàng kiến thức và tâm lý cho kỳ thi chính thức.


CẤU TRÚC BÀI THI

Nội dung

Ghi chú

Phần 1: Sử dụng ngôn ngữ

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

Phần thi bắt buộc, thí sinh làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 2: Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu

- Toán học

- Tư duy logic

- Phân tích số liệu

Phần thi bắt buộc, thí sinh làm tất cả các câu hỏi trong phần này

Phần 3: Giải quyết vấn đề

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Lịch sử

- Địa lý

- Giáo dục kinh tế và pháp luật

Phần tự chọn, thí sinh lựa chọn các câu hỏi thuộc 3 trong 6 nhóm lĩnh vực


PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM:

Điểm tối đa của bài thi là 1200 điểm, trong đó điểm tối đa phần Ngôn ngữ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu là 300 điểm và phần Giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Kết quả thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM được xác định bằng phương pháp trắc nghiệm hiện đại theo Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory - IRT). Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi, nghĩa là câu hỏi nào càng nhiều thí sinh làm sai mà học sinh làm đúng thì điểm cao và ngược lại câu hỏi nào càng nhiều người đúng thì điểm thấp hơn chứ không phải điểm chia đều cho mỗi câu trả lời đúng.


HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI:

  • Bước 1: Điền thông tin của bạn

  • Bước 2: Chọn đề thi phù hợp và làm bài

  • Bước 3: Check đáp án và lời giải chi tiế


Đề thi trải nghiệm sẽ được cập nhật sau 16/05/2024!